Blogia
dendemurosparaomundo

O Clube Bilderberg

A súa situación no mapa.

A súa situación no mapa. O concello de Muros está situado no extremo norte da ría de Muros e Noia, a máis setentrional das Rías Baixas. O seu enclave privilexiado e a riqueza histórica da vila convérteno nun dous municipios galegos con maiores potencialidades de explotación turística. Está integrado por sete parroquias: Abelleira, Esteiro, Louro, Muros, Serres, Tal e Torea.

A unidade natural máis importante é a propia ría, amplo espacio caracterizado pola interpenetración de terra e mar, onde contrasta a parte norte, máis quebrada, e a meridional máis aberta e de formas máis suaves.

O conxunto da ría aparece flanqueado por fortes cumes que alcanzan alturas de ata 500 m. e que, con pronunciadas pendentes, van a chegar ata o mar. A altura máis elevada do municipio está non Alto de Mendoña (581 m.) na parroquia de Torea. O río máis longo é o Rateira (9 kms.) pero é o río Maior o que concentra un maior caudal, o que contribúe á formación dun prolongado estuario na súa desembocadura. O extenso e recortado litoral que se desprega ó longo de 25 kms., está salpicado de enseadas delimitadas por pequenas formacións rochosas, onde destaca o monte Louro.

O clima de Muros é propio do dominio oceánico hiperhúmedo anque, debido á orientación ó sur dominante e á protección dos ventos polas serras que o delimitan, permite a suavidade de certos rasgos climáticos. A concentración de precipitacións non outono-inverno e o descenso non verán é patente, tanto que incluso nalgún se chega a falar de aridez estival e déficit hídrico, vinculado á dificultade de reter a auga por parte do substrato areoso. O Padrón Municipal de Habitantes de 1996 contabiliza un total de 11.065 efectivos no concello de Muros, dos que 2.879 corresponden á parroquia onde se sitúa o núcleo urbano, o que confirma un crecemento poboacional xeneralizado dende 1960.

O porto de Muros, o máis importante do seu distrito pesqueiro, é a base sobre a que se cimentou o crecemento desta vila, e contabiliza un total de 160 unidades de diferentes tipoloxías de embarcacións acollendo a máis de 400 traballadores. Na súa lonxa non só se comercializan as capturas do seu propio porto senón tamén as dos portos de Lira e O Pindo. As especies máis comúns que desembarcan neste porto de Muros son as típicas da pesca do arrastre (polbo, lirio, cigala...).