Blogia
dendemurosparaomundo

A Constitución Europea. Unha síntese

A Constitución Europea. Unha síntese Este artigo, tenta ser un resumo teórica do que é a Constitución Europea, xa que, como esta é un rollo (por ser extensa e complexa no seu desenvolvemento das ideas), pode ser válido para a xente que teña pouco tempo, e que queira saber igualmente de que trata. Se vos sodes dos que non tedes tempo, invítovos a leelo:

A Constitución Europea, vai ser en pouco espazo de tempo, unha lei vixente e imperante sobre os países que forman parte da UE.

O tratado divídese en catro partes:

A primeira parte, contén os obxectivos, os valores e os principios relativos ó reparto de competencias entre a Unión e os Estados membros, así como as disposicións institucionais básicas da Unión. Aínda que o Tratado constitucional"constrúe" sobre a base do xa existente, o certo é que esta Parte I contén importantes novidades e moitos dos seus artígos son orixinais na súa redacción.

A parte II, contén a Declaración de Dereitos Fundamentais da Unión Europea, tal e como foi proclamada en Niza en decembro de 2000, con algunhas modificacións no seu preámbulo e nas disposicións finais de natureza horizontal relativas ó ámbito de aplicación e á interpretación do seu contido.

A parte terceira contén as bases xurídicas das políticas comúns, así como o desenrolo das disposicións relativas ó funcionamento da Unión esbozadas na Parte I; en boa medida, reproduce case sen modificacións o contido do Tratado da Comunidade Europea e do Tratado da Unión Europea.

Como remate, a cuarta parte contén as disposicións xerais e finais; o seu articulado refírese fundamentalmente á sucesión e continuidade xurídica entre as actuais Comunidade e Unión Europeas e a nova Unión Europea, á aplicación territorial, ós procedementos de revisión á ratificación e entrada en vigor, así como ás versións auténticas do Tratado constitucional.

O Tratado constitucional ten dous anexos: o primeiro anexo, relativo á lista de productos obxecto da política agrícola común, e o Anexo II, que contén a lista dos países e territorios de ultramar.

O Tratado constitucional ten ademais 36 Protocolos anexos. 28 de estes Protocolos reproducen Protocolos xa existentes nos actuais Tratados da Comunidade Europea e da Unión Europea. Na maior parte de estes 28 casos, os Protocolos experimentaron pequenas adaptacións de compararselles cos textos hoxe vixentes; non obstante, hai Protocolos que foron obxecto de profundas reformas, como por exemplo o relativo ó papel dos Parlamentos nacionais ou o Protocolo sobre a aplicación dos principios de subsidiariedade e proporcionalidade.

Finalmente, hai 8 Protocolos de nova creación:

-Sobre determinadas disposicións transitorias aplicables ás institucións.
-Sobre o Eurogrupo.
-Sobre as modificacións do Tratado EURATOM.
-Sobre a cooperación estructurada permanente en materia de defensa.
-Sobre a adhesión ó Convenio Europeo de Dereitos Humanos.
-Sobre as disposicións todavía aplicables das Actas de Adhesión anteriores á última ampliación.
-Sobre as disposicións aínda aplicables da Acta de Adhesión de 2003.
-Sobre os actos e Tratados que complementaron ou modificaron o Tratado constitutivo da Comunidade Europea e o Tratado da Unión Europea.

Un pouco rollo non? Se queredes podedes engadir información sobre ela, ou comentar que vos parece. Un saúdo.
¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres
¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres

1 comentario

Andrew -

Q pasa meu amigo!

A verdade é que este artigo é menos interesante que o anterior, porque gústanos coñecer a túa opinión, aínda que nas furnas veuse que a nosa opinión non é nin a do 10% case...
Eu apoio unha consitución, pero non esa, que traballen carallo que se se rebanan un pouco os sesos poden facer unha millor... Tamén merece a pena destacar que case a totalidade dos botantes non leron nin a portada da Constitución Europea, así que... este artigo serve para abri-los ollos a aqueles que votaron e non saben o que.

Veña rapás!! vavavavava, hai que portarse ben! Coida ese pescozo!!!
¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres